चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर (आरोग्य विभाग)

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर
(आरोग्य विभाग)

गुरुवार, ता. ३० सप्टेंबर २०२१
लसीकरण केंद्र
१८ ते ४४ आणि ४५ वर्षावरील नागरिकांसाठी
पहिला आणि दुसरा डोस (कोविशिल्ड)
१. शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र १, इंदिरा नगर, मूल रोड
२. कर्मवीर कन्नमवार प्राथमिक मनपा शाळा, सरकार नगर
३ गजानन मंदिर, वडगांव, नागपूर रोड
४. जगन्नाथ बाबा मठ, जे. बी. नगर
५. डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्राथमिक मनपा शाळा, भानापेठ वार्ड
६. मुरलीधर बागला कॉन्व्हेंट, बाबूपेठ

पहिला आणि दुसरा डोस (कोव्हॅक्सिन)
१.  जिल्हा सामान्य रुग्णालय, चंद्रपूर

सूचना :
– नोंदणी केलेल्या मोबाईल क्रमांकाचा मोबाईल सोबत असणे अनिवार्य.
– दुसऱ्या डोससाठी येताना पहिला डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सोबत अनिवार्य.
– संपूर्ण लसीकरण १०० टक्के ऑफलाईन (टोकन) पद्धतीने होईल.
– कोविशिल्ड लसीचा दुसरा डोस ८४ दिवसानंतरच घ्यावा.
—————-
लसीकरण आपल्या दारी
आपल्या घरी अंथरुणास खिळलेले व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती, वयोवृद्ध नागरिकांसाठी कोव्हीड लस द्यावयाची असल्यास संपर्क करा
भ्रमणध्वनी : 9823004247