गडचिरोली पोलीस दलातील १८ पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना मा. राष्ट्रपती यांचे “पोलीस शौर्य पदक व ०१ अंमलदार यांना “गुणवत्तापुर्ण सेवेसाठी पदक” जाहीर

गडचिरोली पोलीस दलातील १८ पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना मा. राष्ट्रपती यांचे “पोलीस शौर्य पदक व ०१ अंमलदार यांना “गुणवत्तापुर्ण सेवेसाठी पदक” जाहीर

देशभरामध्ये पोलीस दलात किंवा इतर सशस्त्र दलात उत्कृष्ट व शौर्यपुर्ण कामगिरी केलेल्या पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना प्रजासत्ताक दिनानिमीत्त शासनाकडून सन्मानित केले जाते. यावर्षी सुद्धा आज दिनांक २५ जानेवारी २०२४ रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंधेला गडचिरोली पोलीस दलातील १८ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मा. महामहीम राष्ट्रपती यांचे “पोलीस शौर्य पदक” व ०१ “गुणवत्तापूर्ण सेवासाठी पदक” जाहीर झाले आहे. संपूर्ण देशभरात एकुण २७५ पोलीस शौर्य पदक व ७५३ गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पदक जाहीर झाले असून, त्यापैकी गडचिरोली पोलीस दलास १८ पोलीस शौर्य पदक व ०१ गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पदक जाहीर झाले आहेत. ही निश्चितच गडचिरोली पोलीस दलासाठी अभिमानास्पद कामगिरी आहे. तसेच सन २०२३ या वर्षामध्ये ६२ पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना मा. राष्ट्रपती यांचे पोलीस शौर्य पदक प्राप्त झाले होते. सन २०२४ मध्ये एकुण १९ पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांना मा. राष्ट्रपती यांचे पोलीस शौर्य पदक व गुणवत्तापुर्ण सेवेसाठी पदक प्राप्त झाले आहे.

पोलीस शौर्य पदक प्राप्त अधिकारी व अंमलदार, १) श्री. सोमय विनायक मुंढे, भा.पो.से. पोलीस अधीक्षक लातुर, २) श्री. संकेत सतीश गोसावी उपविभागीय पोलीस अधिकारी उपविभाग करवीर जि. कोल्हापुर, ३) पोहवा / ३०७८ मोहन लच्छु उसेंडी, ४) पोहवा/८७३ देवेंद्र पुरोषत्तम आत्राम (2nd BAR TO PMG), ५) पोहवा /२७३४ जीवन बुधाजी नरोटे, ६) पोहवा /२६१२ माधव कोरके मडावी, ७) पोहवा/२४७४ संजय वत्ते वाचामी (1″ BAR TO PMG), ८) पोहवा / ३०२९ मुंशी मासा मडावी ९) पोहवा/३०४७ गुरुदेव महारुराम धुर्वे, १०) पोनाअं/३७२९ कमलेश निखेल नैताम, ११) पोनाअं/३७४३ शंकर पोचम बाचलवार, १२) पोनाअं/३०२६ विनोद मोतीराम मडावी, १३) पोनाअं/४१३६ दुर्गेश देविदास मेश्राम, १४) पोअं/३७१८ विजय बाबुराव वडेट्टीवार, १५) पोअं/५४८८ कैलाश श्रवण गेडाम, १६) पोअं/४४९७ हिराजी पिताबर नेवारे, १७) पोअं/५६९७ ज्योतीराम बापु वेलादी, १८) पोअं/११५६ सुरज देवीदास चुधरी यांना पदक मिळाले असुन ०१) सहा. फौ/३२४८ देवाजी कोड्डु कोवासे यांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पदक जाहीर झाले आहे.

वरील सर्व पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेल्या उल्लेखनिय व वैशिष्टयपूर्ण कामगिरीची दखल घेऊन मा. राष्ट्रपती यांचे पोलीस शौर्य व गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पदक जाहीर झाले असुन, त्याबद्दल मा. प्रभारी पोलीस अधीक्षक श्री. कुमार चिंता सा., मा. अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) श्री. यतिश देशमुख सा. व मा. अपर पोलीस अधीक्षक अहेरी (प्राणहिता) श्री. एम. रमेश सा. या सर्वांनी त्यांचे कौतुक केले आहे व त्यांच्या पुढील सेवेकरीता शुभेच्छा दिल्या आहेत.