दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज 4 जानेवारी,2024 सकाळी 10 वाजेपर्यत मुदत देण्यात आली आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज 4 जानेवारी,2024

सकाळी 10 वाजेपर्यत मुदत देण्यात आली आहे.

       भंडारा,दि.26 : दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल मोफत उपलब्ध करुन देण्याबाबतची योजना लागू करण्यासंदर्भात दिनांक 10 जून,2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ,मर्या.यांचे स्तरावरुन सुरु आहे.

             योजनेचा उद्देश-

1.दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी –सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे

2.दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक,सामाजिक पुनर्वसन करणे.

3.सर्वसामान्य व्यक्तींप्रमाणे यदिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या परिवार-कुटुंबासमवेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे,

        त्यामुळे योजनेचा लाभ राज्यातील गरजू दिव्यांग व्यक्तींना मिळण्यसाठी अर्जदार नाव नोंदणी अर्ज करण्यासाठी पोर्टल दिनांक 3 डिसेबर,2023 रोजी प्रक्षेपित करण्यात आले असून दिव्यांग व्यक्तींकडून ऑनलाईन अर्ज मागविणेसाठी https://evehicleform.mshfdc.co.in हि लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

       या लिंकद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी दिनांक 4 जानेवारी,2024 सकाळी 10 वाजेपर्यत मुदत देण्यात आली आहे.तरी या योजनेचा लाभ अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्तींनी लाभ घ्यावी,असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या,भंडारा यां विभागानी कळविले आहे.