गडचिरोली जिल्हयात 37(1) (3) कलम लागू

गडचिरोली जिल्हयात 37(1) (3) कलम लागू

गडचिरोली,दि.04: पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली, यांचे साथरोग संदर्भाने आवश्यक उचित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरु आहेत. काही राजकीय पक्ष,संघटना व इतर नागरिक हे धरणे, मोर्चे, आंदोलने, सभा, मिरवणूक, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची शक्यता असल्याने सदर कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने संपुर्ण गडचिरोली जिल्हयात दिनांक 07 नाव्हेंबर 2022 चे 00.01 वा ते दिनांक 21 नाव्हेंबर 2022 चे 24.00 वाजे पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 चे कलम 37(1) (3) संपूर्ण गडचिरोली जिल्हयात लागू करण्यात आली आहे. असे जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.