जिल्हा युवा पुरस्कारासाठी 22 डिसेंबरपर्यंत  प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

जिल्हा युवा पुरस्कारासाठी 22 डिसेंबरपर्यंत

 प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 1 डिसेंबर: क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या वतीने सन 2019-20 या वर्षातील जिल्हा युवा पुरस्कारासाठी युवक कल्याण क्षेत्रात कार्य करणारे युवक, युवती व नोंदणीकृत संस्थाकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदर पुरस्कारासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातून वैयक्तिक स्वरूपात एक युवक- युवती व एक नोंदणीकृत संस्था यांची निवड करण्यात येणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप युवक व युवती यांना प्रत्येकी रोख रुपये 10 हजार, गौरवपत्र व सन्मानचिन्ह असे आहे. या पुरस्कारासाठी अर्ज करणारे युवक व युवती यांचे वय 1 एप्रिल 2018 रोजी 13 वर्षे पूर्ण व  31 मार्च 2020 रोजी 35 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. तसेच संस्था ह्या सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1860 किंवा मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट 1950 नुसार पंजीबद्ध असाव्यात. संस्थेकरिता पुरस्काराचे स्वरुप रोख रु. 50 हजार, गौरवपत्र व सन्मानचिन्ह असे आहे.

तरी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी तसेच नोंदणीकृत संस्थांनी जिल्हा क्रीडा अधिकारी, चंद्रपूर या कार्यालयातून अथवा www.maharashtra.gov.in (संकेतांक क्र. 201311121122043321) या संकेत स्थळावरून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 12 नोव्हेंबर 2013 रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून घ्यावे व आवश्यक कागदपत्रांसह आपले प्रस्ताव दि. 22 डिसेंबर 2021 पर्यंत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रीडा संकुल, सिव्हिल लाइन, चंद्रपूर येथे सादर करावेत. अधिक माहितीकरिता कार्यालयाचे विजय डोबाळे 9545858975 यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड यांनी केले आहे.