अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी 5 वाहनांवर कार्यवाही

अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी 5 वाहनांवर कार्यवाही

चंद्रपूर दि. 26 नोव्हेंबर: जिल्हा भरारी पथकाने दि. 22 नोव्हेंबर रोजी रात्री 11 वाजता नागभीड – ब्रह्मपुरी हायवे रोड, मौजा नागभीड येथे तर सकाळी 4.30 वाजता चंद्रपूर-गडचिरोली हायवे रोड मौजा चिचपल्ली येथे अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या एकूण पाच वाहनांवर जप्तीची  कारवाई करण्यात आली. सदर कारवाई अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आली.

नागपूर रहिवासी अमोल भोंदे यांच्या मालकीचे हायवा ट्रक क्र. एमएच-40/ एके-8190, उमरेड जि. नागपूर येथील कैलाश सपाटे यांच्या मालकीचे हायवा ट्रक क्र. एमएच-40/ एके-7116 तर प्रतीक निदवानसा यांच्या मालकीचे हायवा ट्रक क्र. एमएच-36/ एए-0112 हि वाहने नागभीड-ब्रह्मपुरी हायवे रोड, मौजा नागभीड येथे  तर अजयपुर येथील मधुकर मेश्राम यांच्या मालकीचे दोन हायवा ट्रक क्र. एमएच-34-4485 व एमएच-34 बीजी-5540 हि वाहने चंद्रपूर-गडचिरोली हायवे रोड, मौजा चिचपल्ली येथे सदर वाहनांची तपासणी केली असता अवैध रेती उत्खनन करून वाहतूक करीत असल्याचे स्पष्ट झाले. सदर पाचही वाहनांवर जप्तीची कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रती वाहन 2 लक्ष 55 हजार 500 याप्रमाणे दंड आकारण्यात आला असून एकूण 12 लक्ष 77 हजार 500 रुपये दंडाची वसुली कार्यवाही करण्यात येत आहे. असे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.