लाखांदूर तालुक्यातील प्रारुप मतदार याद्या प्रसिध्द Ø हरकती किंवा सूचना मागविल्या

लाखांदूर तालुक्यातील प्रारुप मतदार याद्या प्रसिध्द

Ø हरकती किंवा सूचना मागविल्या

भंडारा, दि. 15 : जिल्हा परिषद भंडारा व त्याअंतर्गत येत असलेली लाखांदूर पंचायत समितीची आगामी काळात सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग यांचे दिनांक 9 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या पत्रान्वये मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमानुसार 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या मतदार यादीवरून लाखांदूर तालुक्यात येत असलेल्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची प्रारुप मतदार यादी तयार करण्यात आलेली आहे. प्रारुप मतदार यादी 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी जाहीर सूचनेव्दारे तहसील कार्यालय लाखांदूर, पंचायत समिती लाखांदूर तसेच सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द करण्यात आली असून नागरिकांना पाहणी व निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे.

प्रसिध्द झालेल्या प्रारुप मतदार यादीसंदर्भात नागरिकांच्या हरकती किंवा सूचना असल्यास 17 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत तहसील कार्यालय, लाखांदूर येथे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात. या दिनांकानंतर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करण्यात येणार नाही. त्यानंतर अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादी अधिप्रमाणित करून 24 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रसिध्द करण्यात येईल, असे तहसीलदार लाखांदूर यांनी कळविले आहे.