चंद्रपूर : जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावे

जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावे

चंद्रपूर दि.29 जुलै :  सत्र 2020-21 या वर्षात इयत्ता 12 वी विज्ञान शाखेमध्ये प्रवेशित असलेले आणि सत्र 2021-22 मध्ये एमएचटी-सीईटी, नीट, जेईई, एमबीए, बीएड ई. प्रकारच्या सीईटी देऊन व्यावसायीक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यानी आपला ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेला जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर, प्रत्यक्षात अथवा पोस्टाने जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी, चंद्रपुर येथे सादर करावा.

ऑनलाईन सादर केलेल्या प्रस्तावाची छायांकित प्रत, सीईटी प्रत, मुळ शपथपत्रे फार्म नं. 3 व 17  आणि जातीदावा सिध्द करणारे जातीचे व अधिवासाचे मानीव दिनांकापुर्वीचे (अनुसूचित जाती करीता सन 1950 पुर्वीचे, विमुक्ती जाती व भटक्या जमाती करीता 21 नोव्हेबर 1961 पुर्वीचे व इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्गाचे उमेदवारांनी 13 आक्टोंबर 1967 पुर्वीचे) महसुली आणि शैक्षणिक दस्तऐवजांच्या छायांकित प्रती कार्यालयात सादर करुन ऑनलाईन भरणा केलेल्या पावतीची पोहोच घ्यावी.

तसेच शुक्रवार दि. 30 जुलै 2021 रोजी दुपारी 12.30 वाजता समितीचे उपायुक्त विजय वाकुलकर हे गुगल मिटव्दारे (https://meet.google.com/qun-hcco-tbm) या लिंकवरुन मोफत मार्गदर्शन करणार आहे.

ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्यात आलेल्या प्रकरणात अपूर्ण पुराव्यामुळे त्रुटीमध्ये असलेल्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी दि. 2 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्ट 2021 (कार्यालयीन सुटटीचे दिवस वगळून) पर्यंत अर्जदारांना ई-मेल व्दारे पाठविण्यात आलेल्या त्रुटींची पुर्तता तात्काळ करावी. ई-मेलव्दारे त्रुटीची पुर्तता करु शकत नसल्यास कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जेणेकरुन अर्जदारांना त्यांचे प्रकरणात आलेल्या अडचणी दूर करता येतील व ऑनलाईल दस्तऐवज सादर करता येईल.

 तरी आवश्यक दस्तऐवज सादर करुन जात प्रमाणपत्र पडताळणी तात्काळ करून घ्यावी. जेणेकरून सत्र 2021-22 मध्ये जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी प्रवेशापासून कोणताही मागासवर्गीय विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, असे समितीचे उपायुक्त श्री. विजय वाकुलकर यांनी कळविले आहे.