chandrapur I 1 मार्च रोजी लोकशाही दिन

1 मार्च रोजी लोकशाही दिन

चंद्रपूर, दि. 18 फेब्रुवारी : माहे मार्च, 2021 या महिन्याचा लोकशाही दिन सोमवार दिनांक 1 मार्च 2021 रोजी दुपारी 1 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार सादर करतांना विहीत नमुन्यातील तक्रार अर्जासोबत तालुका लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांकाची प्रत तसेच अर्ज सादर करावा. निवेदन स्विकारण्याची वेळ दुपारी 12 ते दु. 1 वाजेपर्यंत राहील.

सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी अणि अडचणी यांची न्याय व तत्परतेने शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणुन जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे अध्यक्षतेखाली दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. या लोकशाही दिनानिमीत्य नागरीकांनी आपले गाऱ्हाणे मांडावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी केले असल्याचे तहसिलदार (सामान्य) यशवंत धाईत यांनी कळविले आहे.