जात वैधता प्रमाणपत्राकरीता निवडणूक आलेल्या उमेदवारांनी तातडीने त्रुटीची पुर्तता करण्याचे आवाहन

जात वैधता प्रमाणपत्राकरीता निवडणूक आलेल्या उमेदवारांनी

तातडीने त्रुटीची पुर्तता करण्याचे आवाहन

      चंद्रपूर, दि. 17 जानेवारी : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून जिल्ह्यातील मागासवर्गीय उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र तपासून वैधता प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्यात येते. ज्यात निवडणुकीतील उमेदवारांचाही समावेश असतो. सद्यस्थितीत समितीकडे 29 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या उमेदवारांना त्रुटीची पूर्तता करण्याकरीता भ्रमणध्वनी संदेश, ई-मेल व पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. परंतु उमेदवारांकडून त्रृटीची पुर्तता होत नसल्याने प्रकरणे निकाली काढता आली नाही.

            निवडणुकीची वैधता प्रमाणपत्र 18 जानेवारी पूर्व सादर करायची असल्याने, अशा उमेदवारांकडून त्रृटीची पुर्तता होणे आवश्यक आहे. निवडणू आलेल्या उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी नुकसान होऊ नये म्हणून संबंधित उमेदवारांनी तातडीने त्रृटीची पुर्तता करावी. अन्यथा सदरील प्रकरणे नियम 17 (2)(3) नुसार अपूर्ण प्रस्ताव बंद करण्यात येतील, असे आवाहन समितीचे उपायुक्त विजय वाकुलकर यांनी केले आहे.