तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी संपर्क करण्याचे आवाहन

तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या

संस्थांनी संपर्क करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर,दि.30 सप्टेंबर : तृतीयपंथी हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणाचा विषय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून योग्यरीत्या राबविण्याकरीता जिल्ह्यांमध्ये तृतीयपंथीयांच्या संस्था, मंडळे, नोंदणी झालेल्या तृतीयपंथीयांच्या आस्थापना व तृतीयपंथी यांची नावे, शैक्षणिक पात्रता, पत्ता व भ्रमणध्वनी यांची माहिती आवश्यक आहे.

त्याकरीता तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, मंडळे किंवा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण, चंद्रपूर या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधून सदरची माहिती द्यावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर यांनी केले आहे.