भुमिहिन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींसाठी सबलीकरण व स्वाभिमान योजना Ø जमीन विक्री धारकांनी जमीन विक्री बाबतचे प्रस्ताव सादर करावे

भुमिहिन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींसाठी

सबलीकरण व स्वाभिमान योजना

Ø जमीन विक्री धारकांनी जमीन विक्री बाबतचे प्रस्ताव सादर करावे

चंद्रपूर दि.9 सप्टेंबर : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर कार्यालयांतर्गत  तसेच  केंद्रीय क्षेत्र व राज्य क्षेत्र योजनेअंतर्गत आदिवासी, आदिम जमातीच्या विकासाकरीता भूमिहीन दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जिरायती व बागायती जमीन विक्री करणाऱ्या आदिवासी व इतर जमीन मालकांकडून जमीन विक्रीबाबतचे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अटी व शर्तीच्या अधीन राहून जमीन विक्री धारकांना जमिनीचा मोबदला अदा करण्यात येईल.

तरी इच्छुक जमीन विक्री धारकांनी चंद्रपूर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे यांनी कळविले आहे.