ओबीसी प्रवर्गातील युवक-युवतींकरीता महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना

ओबीसी प्रवर्गातील युवक-युवतींकरीता महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना

चंद्रपूर दि.23 ऑगस्ट :  महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत  1 लक्ष रुपयाची थेट कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविल्या जात असून व्यवसायास इच्छुक युवक-युवतींनी सदर कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक दिपाली मांजरे यांनी केले आहे.

महामंडळाच्या विविध योजना:

 1 लक्ष रुपयाची थेट कर्ज योजना:

शासनाने इतर मागासवर्गीय (ओ.बी.सी.) प्रवर्गासाठी महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व लघु उद्योग सुरू करण्याकरीता 1 लक्ष रुपयाची विना व्याज थेट कर्ज योजना सुरु केली आहे. या योजनेसाठी अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्ष असावे. तसेच अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी भागाकरीता 1 लक्ष असावे.

5 लक्ष रु.पर्यंतची 20 टक्के बीज भांडवल योजना :

बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा रु. 5 लक्ष पर्यंतच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येते. कृषी व संलग्न व्यवसाय, वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय तसेच पारंपारिक, लघु व सेवा उद्योगासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. तसेच नाविन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरी प्राधान्य देण्यात येईल. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे, मंजूर कर्ज रकमेच्या 5 टक्के लाभार्थी, 20 टक्के महामंडळ व 75 टक्के बँकेचा सहभाग आहे. सदर योजनेची महत्तम प्रकल्प मर्यादा रु. 5 लक्ष आहे. व्याजाचा दर 6 टक्के असून परतफेडीचा कालावधी 5 वर्षापर्यंत आहे.

  वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना:

            इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील गरजू व कुशल व्यावसायिक व्यक्तींना व्यवसायाकरीता कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे स्वरुप : बँकेने रुपये 10 लक्ष पर्यंतच्या मर्यादित कर्ज मंजूर केलेल्या अर्जदाराने  कर्जाचे हप्ते वेळेत भरल्यानंतर व्याजाची रक्कम (12 टक्के मर्यादेत) अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. सदर योजना संपूर्णपणे संगणीकृत आहे. तर कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँक निकषानुसार राहील. सदर योजनेकरीता अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे. वेबपोर्टल, महामंडळाच्या संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य राहील. योजनेच्या लाभाकरीता कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाखापर्यंत असणे आवश्यक आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना:

महामंडळाच्या निकषानुसार विहित केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेतील उमेदवारांचे बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत) एलएलपी, एफपीओ अशा शासन प्रमाणीकरण प्राप्त संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारणीकरीता जे कर्ज दिले जाईल, त्या कर्ज रकमेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल. सदर योजनेचा परतफेडीचा कालावधी 5 वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जो कालावधी कमी असेल तो, तसेच कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याजदराच्या आणि रु. 15 लाखाच्या मर्यादेत एकूण व्याजाची रक्कम अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. तसेच इतर कोणतेही शुल्क, फी महामंडळ देणार नाही.

तरी इच्छुक उमेदवारांनी www.msobcfdc.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा. तसेच योजनांच्या अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन जलनगर,चंद्रपूर या कार्यालयाच्या कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्षपणे अथवा 07172-262420 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे कळविण्यात आले आहे.