महाविद्यालयांनी प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज विहीत मुदतीत कार्यालयास सादर करावे

महाविद्यालयांनी प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज विहीत मुदतीत

कार्यालयास सादर करावे

चंद्रपूर दि. 17 ऑगस्ट : आदिवासी विकास विभागामार्फत सन 2019-20 व 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क या योजनेकरीता mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी दि. 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सन 2019-20 व 2020-21 या वर्षातील प्रकल्प अधिनस्त कार्यरत महाविद्यालय स्तरावर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे बरेचसे अर्ज प्रलंबित दिसून येत आहेत. त्यानुषंगाने सर्व महाविद्यालयांनी प्रलंबित असलेल्या अर्जासोबत विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात यावी व दिलेल्या मुदतीत अर्ज कार्यालयात सादर करावे. याबाबत दिरंगाई झाल्यास तथा लाभपात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालय जबाबदार राहील, असे चंद्रपूर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे  प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे यांनी कळविले आहे.