चंद्रपूर : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्ती Ø 12 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्ती

Ø 12 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 10 ऑगस्ट : जिल्ह्यातील मातंग समाजातील मांग, मातंग, मिनी मादीग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी, मादिगा या 12 पोटजातीतील विद्यार्थ्यांनी सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 10 वी, 12 वी, पदवी, पदव्युत्तर, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी इ.करिता महामंडळाकडून सरासरी 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण प्राप्त करुन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून ‘साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती’ करिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

ज्येष्ठता व गुणानुक्रमांकानुसार प्रथम 3 ते 5 विद्यार्थ्यांस उपलब्ध निधीच्या अधिन राहून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. तरी, उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी जातीचा दाखला, पासपोर्ट आकाराचे फोटो, मार्कशीट, शाळा सोडल्याचा दाखला, राशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, आधारकार्ड, पुढच्या वर्गात प्रवेश घेतल्याची पावती किंवा बोनाफाईड सर्टिफिकेट तसेच जिल्हा व्यवस्थापकाच्या नावे शिष्यवृत्ती मागणीचा अर्ज इत्यादी दोन प्रतीत सर्व मूळ कागदपत्रांसह 12 ऑगस्ट 2021 च्या आत कार्यालयात प्रत्यक्ष संपर्क साधावा, असे आवाहन लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.