भंडारा : निवृत्तीवेतन व कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांना सूचना

निवृत्तीवेतन व कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांना सूचना

भंडारा, दि.28:- निवृत्तीवेतन व कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांना सूचित करण्यात येते की, सिंडिकेट बँक ही कॅनरा बँकेत विलीन झाल्यामुळे बँकेचे आय.एफ.सी कोड 1 ऑगस्ट 2021 रोजी बदलणार आहे. त्यामुळे ज्या निवृत्तीवेतन व कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांचे खाते सिंडीकेट बँक भंडारा येथे आहे. त्याचे जुलै 2021 चे निवृत्तीवेतन एका आठवड्या पर्यंत उशिरा होणार आहे. तसेच जून 2021 चे निवृत्तीवेतन सिंडीकेट बँकेतील निवृत्तीवेतन धारकांना आय. एफ. सी. कोड बदलल्यामुळे कोषागार कार्यालय भंडारा येथे डि. डि. च्या स्वरुपात करणे सुरू आहे,असे जिल्हा कोषागार अधिकारी शंकर बळी यांनी कळविले आहे.