chandrapur I तलाव खोलीकरण च्या कामाचे भूमिपूजन व मजुरांचे अँटी जेन टेस्ट कण्यात आले

तलाव खोलीकरण च्या कामाचे भूमिपूजन व मजुरांचे अँटी जेन टेस्ट कण्यात आले

विरेंद्र मेश्राम

सिंदेवाही तालुक्यातील ग्राम पंचायत वाकल येथे म.ग्रा.रो.ह.यो.अंतर्गत मा.मा.तलाव खोलीकरण च्या कामाचे भूमिपूजन राहुल सिद्धार्थ पंचभाई सरपंच ग्रा.पं.वाकल यांचे हस्ते करण्यात आले त्या प्रसंगी सोरते सर पं.स.सिंदेवाही,दिनेश मांदाडे उपसरपंच वाकल,राहुल चिमलवार सदस्य ग्रा.पं.वाकल,सविता कोकोडे सदस्य ग्रा.पं.वाकल,नंदा भोयर सदस्य ग्रा.पं.वाकल,मंगला गावतुरे सदस्य ग्रा.पं.वाकल हे उपस्थित होते.
त्याच प्रमाणे आरोग्य विभाग पं.स.सिंदेवाही व ग्रा.पं.वाकल यांचे विद्यमाने म.ग्रा.रो.ह.यो.च्या मजुरांचे अँटी जेन टेस्ट कॅम्प घेण्यात आले सदर कॅम्प मध्ये एकूण २२० मजुरांची अँटी जेन टेस्ट करण्यात आली त्या प्रसंगी तहसीलदार जगदाळे,धात्रक नायब तहसीलदार सिंदेवाही,चिडे आर.आय.सिंदेवाही,घाटोडे सर ए.बी.डी.ओ.सिंदेवाही,डॉ.मानकर सर एम.ओ.सिंदेवाही,नागोसे वि.अधिकारी,बारेकर ग्रामसेवक वाकल तसेच ग्राम पंचायत कमेटी उपस्थितीत होती.
यशस्वीततेसाठी वामन कोकोडे ग्रा.प.कर्मचारी , रमेश मेश्राम रोजगार सेवक , जगदीश कोकोडे पा.पु.कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले