अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध

अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

भंडारा,दि.20:-  महाराष्ट्र शासनाच्या सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाव्दारे जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील 18 वर्षावरील नवउद्योजकांनी दहा टक्के स्व: हिस्सा व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत 15 टक्के अनुदान नवउद्योजकांना शासनामार्फत देण्यात येते. यासाठी प्रकल्प कर्ज मंजूर पात्र इच्छूक नवउद्योजकांनी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय भंडारा येथे संपर्क करावा, असे आवाहन सहाय्य