परीक्षा केंद्र परिसरात कलम 144 लागू Ø 4 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा

परीक्षा केंद्र परिसरात कलम 144 लागू

Ø 4 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा

चंद्रपूर, दि. 2 सप्टेंबर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट – ब पूर्वपरीक्षा 4 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 12 या वेळेत चंद्रपूर मुख्यालयाच्या ठिकाणी विविध परीक्षा केंद्रावर आयोजित करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या ठिकाणी परीक्षा सुरळीत पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून सकाळी 6 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत परीक्षा उपकेंद्राच्या 100 मीटर परिसरात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.
या आदेशानुसार परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी 100 मीटर परिसरात सकाळी 6 ते दुपारी 2 या वेळेत परीक्षार्थी व्यतिरिक्त दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्रित जमा होऊ शकणार नाही. सदर कालावधीत नियमित व रोजच्या वाहतुकीव्यतिरिक्त इतर हालचालींना प्रतिबंध राहील. परीक्षेच्या दरम्यान केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात झेरॉक्स, फॅक्स, एस.टी.डी. बुथ, पेजर, मोबाईल फोन, ई-मेल, इंटरनेट सवलती किंवा इतर कोणत्याही संपर्काच्या सवलतींना प्रतिबंध राहील.
असे आहेत परीक्षा केंद्र : विद्याविहार हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय तुकूम, रफी अहमद किडवाई मेमो हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय घुटकाळा वॉर्ड, सरदार पटेल महाविद्यालय गंजवॉर्ड, सेंट मायकल इंग्लिश स्कूल नगिनाबाग, श्री. साई पॉलिटेक्निक नागपूर रोड, नेहरू विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, मुरलीधर बागला कॉन्व्हेंट हायस्कूल बाबुपेठ, ज्युबली हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, लोकमान्य टिळक विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, मातोश्री माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल, ऑर्ट, कॉमर्स ॲन्ड सायन्स महाविद्यालय तुकूम, शांताराम पोटदुखे विधी महाविद्यालय ताडोबा रोड, जनता विद्यालय, पाणी टाकीजवळ चंद्रपूर, नारायणा विद्यालय, खुटाळा रोड, चंद्रपूर, लोकमान्य टिळक कन्या विद्यालय, एफ.ई.एस.गर्ल्स हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, डॉ. आंबेडकर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सिव्हील लाईन, चंद्रपूर, चांदा पब्लिक स्कूल, रामनगर, बी.जे.एम. कार्मेल अकादमी, तुकुम, माऊंट कार्मेल कॉन्व्हेंट हायस्कूल, जनता विद्यालय, सिव्हील लाईन, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि भवानजीभाई चव्हाण हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय, मूल रोड, चंद्रपूर.
सदर आदेश दि. 4 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 6 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती प्रचलित कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील, असे जिल्हादंडाधिका-यांच्या आदेशात नमुद आहे.