भंडारा : महिला लोकशाही दिन 19 जुलै रोजी

महिला लोकशाही दिन 19 जुलै रोजी

भंडारा, दि.16:- महिलांच्या तक्रारी व अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी व समाजातील पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी तसेच महिलांच्या हक्काचे संरक्षण होऊन न्याय मिळावा यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक महिन्याचा तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरावर महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. 19 जुलै 2021 रोजी महिन्याचा तिसरा सोमवार असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा येथे महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात आला आहे.

महिला लोकशाही दिनात सकाळी 11 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत तक्रारी स्विकारण्यात येणार आहे. तक्रार दाखल करण्यासाठी तक्रार अर्जाचा नमुना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, शिवाजी क्रीडा संकुल बस स्टॉप जवळ भंडारा येथे उपलब्ध आहे.  जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनात तक्रार अर्ज सादर करतांना अर्जासोबत जिल्हाधिकारी यांना उद्देशून अर्ज, तालुका महिला लोकशाही दिन टोकन क्रमांक प्रत, तहसीलदार यांच्या उत्तराची प्रत सोबत जोडावी. महिला लोकशाही दिनात न्याय प्रविष्ठ प्रकरणे, सेवा विषयक, आस्थापना विषयक, निवेदन स्वरुपाच्या तक्रारी स्विकारण्यात येणार नाही. असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.