थकबाकीदारांच्या दारी धडकली मनपाची १४ पथके १२ नळजोडणी खंडीत अनेक मालमत्तांवर लागली जप्तीपुर्वीची नोटीस

थकबाकीदारांच्या दारी धडकली मनपाची १४ पथके
१२ नळजोडणी खंडीत
अनेक मालमत्तांवर लागली जप्तीपुर्वीची नोटीस

चंद्रपूर १६ जानेवारी – चंद्रपूर महानगरपालीकेद्वारे मालमत्ता व पाणी कर वसुलीसाठी धडक कारवाई करण्यात आली असुन १२ थकबाकीदारांची नळजोडणी खंडीत करण्यात आली आहे.
मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता व पाणी कर वसुली थकीत असल्याने मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल यांनी सक्त कारवाईचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार ८७ मनपा अधिकारी कर्मचारी यांची १४ पथके गठीत करण्यात येऊन वसुलीची कारवाई सुरु करण्यात आली.यातील अनेक मालमत्तांवर लागली जप्तीपुर्वीची नोटीस लावण्यात आली तर मोठे थकबाकीदार असलेल्या १२ मालमत्तांची नळजोडणी खंडीत करण्यात आली.
काही थकबाकीदारांनी दारी पथक पाहताच त्वरीत रोख,धनादेश अथवा ऑनलाईन पद्धतीने कराचा भरणा केला.तर काही थकबाकीदारांनी ठराविक मुदतीत कर भरण्याचे मान्य केले. ज्यांनी मुदत मागितली आहे त्यांची नोंद ठेवण्यात आली असुन वेळेवर करभरणा न झाल्यास नळ जोडणी खंडीत करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
हा धडाका पुढील महिनाभर सुरु राहणार असुन थकबाकीदारांनी यांची नोंद घेऊन कराचा भरणा त्वरीत करण्याचे आवाहन चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत आहे.

शास्तीत सवलत –  मनपातर्फे ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत थकबाकीसह मालमत्ता कराचा एकमुस्त भरणा करणाऱ्या मालमत्ता धारकास शास्तीत ५० टक्के सूट देण्यात येत आहे.

असा करावा भरणा –   www.cmcchandrapur.com या लिंकवर Pay Water Tax Online या टॅबवर पाणीपट्टी कराचा तर  https://chandrapurmc.org या लिंकवर मालमत्ता कराचा ऑनलाईन भरणा करता येणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे फोन पे, गुगल पे,भीम या युपीआय ॲपवर सुद्धा मालमता व पाणी कराचा भरणा करता येणे शक्य आहे.मनपाच्या झोन कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्षरीत्या कराचा भरणा करता येईल. तसेच  व्हॉट्सॲप चॅटबॉटचा वापर करून सुद्धा मालमत्ता कर भरता येणार असुन याकरिता 8530006063 या क्रमांकावर वर “hi” टाईप करून आलेल्या उत्तरात ४ था क्रमांकाचा पर्याय निवडुन कर भरता येईल.