दिव्यांग व्यक्तींनी योजनेचा लाभ घ्यावा

दिव्यांग व्यक्तींनी योजनेचा लाभ घ्यावा

गडचिरोली, दि.22: दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दुष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल) मोफत उपलब्ध्‍ करुन देण्याबाबतची योजना लागू करण्यासंदर्भात दिनांक 10.06.2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजाणीची कार्यवाही महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, मर्या. यांचे स्तरावरुन सुरु आहे. योजनेचा उद्देश- दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध्‍ करुन रोजगार निर्मितीस चालणा देणे. दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, सर्वसामान्य् व्यक्तींप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या परिवार, कुटुंबासमवेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे. प्रस्तुत योजनेचा लाभ राज्यातील गरजु दिव्यांग व्यक्तींना मिळण्यासाठी अर्जदार नाव नोंदणी (अर्ज) करण्यासाठी पोर्टल दिनांक 03 डिसेंबर 2023 रोजी प्रक्षेपित करण्यात आले असून दिव्यांग व्यक्तींकडून ऑनलाईन अर्ज मागविणेसाठी http:/evehicleform.mshfdc.co.in ही लिंक उपलब्ध्‍ करुन देण्यात आली आहे. सदर लिंकद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी दिनांक 04 जानेवारी 2024 स.10.00 वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तरी सदर योजनेचा लाभ अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्तींनी घ्यावा.