केंद्रपुरस्कृत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृह योजना

केंद्रपुरस्कृत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृह योजना

चंद्रपूर दि. 25 नोव्हेंबर : महिला व बाल विकास विभागाच्या 23 ऑगस्ट 2021 च्या शासन निर्णयानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात 100, केंद्र पुरस्कृत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह ही सुधारित योजना नव्याने सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्या अनुषंगाने  शासन निर्णयानुसार पात्रता धारण करणाऱ्या सक्षम व इच्छुक संस्थांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्र व छायाचित्रासह दिनांक 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, यांचे कार्यालय जुना कलेक्टर बंगला, आकाशवाणीचे मागे, साईबाबा वार्ड चंद्रपूर येथे तीन प्रतीमध्ये प्रत्यक्ष सादर करावे, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी दिपक बानाईत यांनी कळविले आहे.