सिंदेवाही-लोनवाही नगर पंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर

सिंदेवाही-लोनवाही नगर पंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर

चंद्रपूर दि. 23 नोव्हेंबर : विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन नागपूर यांच्या 24 डिसेंबर 2020 च्या आदेशान्वये सिंदेवाही-लोनवाही नगर पंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर झाले असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासप्रवर्ग तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्रभाग क्रमांक व जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

अनुसूचित जाती पुरुष प्रवर्गाकरीता प्रभाग क्रमांक 7 तर अनुसूचित जाती (स्त्री) करिता प्रभाग क्रमांक 5 व 8, अनुसूचित जमाती करीता 16 तर अनुसूचित जमाती  (स्त्री) प्रभाग क्रमांक 12, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरीता 9 तर नामाप्र (स्त्री) प्रभाग क्रमांक 10 व 17, सर्वसाधारण प्रवर्गा करिता सर्वसाधारण पुरुष प्रभाग क्रमांक 1,2,4,6 व 15 तर सर्वसाधारण (स्त्री) प्रभाग क्रमांक 3,11,13 व 14 जाहीर करण्यात आले आहे, असे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी कळविले आहे.