सिंदेवाही नगरपंचायत हद्दवाढीनंतर सदर नगरपंचायतीचे ‘सिंदेवाही-लोनवाही’असे नामकरण

सिंदेवाही नगरपंचायत हद्दवाढीनंतर सदर नगरपंचायतीचे

‘सिंदेवाही-लोनवाही’असे नामकरण

चंद्रपूर दि.14 ऑक्टोबर: शासनाच्या संदर्भीय अधिसूचनेद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही नगरपंचायतीच्या हद्दीमध्ये ग्रामपंचायत लोनवाही व ग्रामपंचायत रामाळा अंतर्गत आंबोली हे गाव समाविष्ट करून हद्दवाढीनंतर सदर नगरपंचायतीचे नाव ‘सिंदेवाही-लोनवाही’ असे करण्यात आले आहे. असे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे यांनी कळविले आहे.