जलतरण स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंसाठी जलतरण तलाव सुरू करण्यास मान्यता

जलतरण स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंसाठी जलतरण तलाव सुरू करण्यास मान्यता

चंद्रपूर दि. 12 ऑक्टोबर : चंद्रपूर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात कोरोना वर्तणूक विषयक नियमांचे पालन करून केवळ राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जलतरण स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंच्या सरावासाठी ‘जलतरण तलाव’ सुरू करण्यास  मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यासंबंधीचे आदेश जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी  निर्गमित केले आहे.
जलतरण तलावातील जलतरणासाठी मुभा देण्यात आलेले वय 18 वर्षावरील खेळाडू, व्यवस्थापन व कर्मचारी वृंद यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा घेऊन 14 दिवस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक राहील. 18 वर्षाखालील वयोगटातील मुलांचे लसीकरण अद्याप सुरू न झाल्याने 18 वर्षाखालील वयोगटातील खेळाडूंच्या सरावासाठी संबंधित खेळाडूंच्या पालकांचे संमतीपत्र, वयाचा पुरावा, आधार कार्ड आयकर विभागाने निर्गमित केलेले पॅनकार्ड किंवा वयाचा उल्लेख असलेले शाळा किंवा महाविद्यालयाचे वैध ओळखपत्र सोबत असणे आवश्यक राहील. तसेच आदेशातील मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच अटी व शर्तींचे पालन करणे आवश्यक राहील.
सदर आदेशाची कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना यांनी अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 तसेच साथरोग कायदा 1897 अन्वये दंडनीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. सदर आदेश संपूर्ण जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दि. 7 ऑक्टोबर 2021 पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील.